Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

palina
11:03
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie viamalborghetto malborghetto
11:02
palina
06:47
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromwagabunda wagabunda viaasan29 asan29

April 23 2017

palina
21:49
4055 8c6a
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
palina
21:36
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaanjove anjove
palina
21:36
palina
21:34
palina
21:34
Myślisz że coś się skończyło. Tylko Tobie się tak wydaje. Może minąć rok, ale może minąć miesiąc. Może minąć i parę lat. Ale serca nie oszukasz. Możesz sobie wmawiać, że to już nie ma znaczenia, "było minęło".  Ale w snach, wraca wszystko. To co dobre, to co złe. W snach tęsknisz, ciesz się... W snach jest ten KTOŚ, o kim mówimy "BYŁO MINĘŁO".  Nie minęło. To trwa, tęsknota może jest mniejsza, uczucie też. Ale jednak coś jeszcze jest.  Czasem tęsknię, czasem nawet myślę.. Co u Ciebie i zastanawiam się czy myślisz o mnie. Co u mnie i czy żyje. 
— Boże... Co ja pisze.
palina
21:32
Reposted frombluuu bluuu viakaakashy kaakashy
palina
21:32
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viakaakashy kaakashy
21:32
7048 3519 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakaakashy kaakashy

April 22 2017

palina
22:59
9098 4f50
Reposted fromwagabunda wagabunda viamysoul mysoul
palina
22:57
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted fromzoou zoou viamysoul mysoul

April 16 2017

palina
23:03
1408 09b5 500
Reposted fromsarazation sarazation viamauak mauak

April 15 2017

22:32
22:29
3640 cc7f
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaadremdico adremdico
palina
22:28

White Northern Lights in Finland

Reposted fromweightless weightless viakrolfasolek krolfasolek
22:26
8215 8b34
Reposted fromerial erial viajoannna joannna
palina
22:26
5392 b5da
Reposted fromcalifornia-love california-love viajoannna joannna
palina
22:24
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl