Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

palina
23:15
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianesrait nesrait
23:13

September 14 2017

palina
19:59
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaBrainy Brainy
19:58
3831 4ffa
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaBrainy Brainy
19:53
palina
19:51

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viasomebodytolove somebodytolove
19:51
8278 d8a3 500
Reposted fromturquoise turquoise viamruczenie mruczenie
19:48
4761 6560 500
Reposted fromdivi divi viabaskua baskua
palina
16:52
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaworthit worthit
palina
16:52
Teraz już wiedziałam, że im większą miłością kobieta darzy mężczyznę, tym wyższą cenę przychodzi jej za to zapłacić.
— Laila Shukri – "Byłam służącą w arabskich pałacach"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 13 2017

palina
21:56
0417 62dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme

September 06 2017

21:36
palina
21:36
1169 01cf 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasarazation sarazation
21:35

September 03 2017

palina
23:22
palina
23:20
Nie kocham Cię. 
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— KvG
Reposted fromCharless Charless viaowocowapestka owocowapestka
palina
23:19
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala vianotoco notoco
23:16
17:49
6314 7ff3 500

urbanissues:

amazonical:

☀ nature blog and more ☀

vertical landscapes

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaslova slova
17:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl