Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

palina
21:24
Reposted fromFlau Flau viablackmoth7 blackmoth7
palina
21:17
5720 94cc
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine
palina
21:16
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viagrandma grandma
palina
21:15
Reposted fromshakeme shakeme vianiedoskonalosc niedoskonalosc

February 08 2019

palina
08:14
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaszalony-virus szalony-virus
palina
08:07
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
palina
08:06
palina
08:06
1561 ce1e
Reposted frommartynkowa martynkowa viayourhabit yourhabit
palina
08:06
palina
08:06
3833 a469 500
Reposted fromsoftboi softboi vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
palina
08:06
palina
08:06

December 26 2018

palina
17:20
palina
17:19
8747 78d8 500

October 09 2018

palina
21:23
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakiks kiks
palina
21:19
palina
21:17
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viablu blu

June 22 2018

palina
19:07

April 14 2018

palina
21:01
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
palina
20:59
5446 7f28 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCarridwen Carridwen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl