Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

palina
21:01
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty

October 10 2017

palina
22:02

October 08 2017

palina
21:54
21:54
4623 4385 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viaplusiek plusiek

October 06 2017

palina
20:38
Nauczyłem się miłość zastępować seksem, ale pomiędzy jednym a drugim jest taka różnica jak między szczęściem a przyjemnością.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frommissbrodka missbrodka
palina
20:33
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viairmelin irmelin
palina
20:33
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
20:31
20:31
4594 3702 500

cosyrainydays:

cosy rainy days 

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viachoppedheidi choppedheidi
palina
20:31
0218 8dd5
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
palina
20:27
palina
19:03

seriale i filmy oglądamy m.in. dlatego, że są w nich sceny których brakuje nam w życiu.

Reposted fromataga ataga viamalinowowa malinowowa
palina
19:01
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
palina
19:00
3854 7b79
Reposted fromodnowa odnowa viaoxygenium oxygenium

October 05 2017

palina
20:50

October 03 2017

palina
21:28
Reposted fromworst-case worst-case viaou ou

September 29 2017

14:38
14:37
7364 951b 500

motivationsforlife:

by @but-not-today
Go follow this amazing photographer!
Reposted fromdivi divi
14:36
7360 b546
Reposted fromdivi divi
palina
14:34
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viajabolmax jabolmax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl