Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

palina
22:37
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
palina
22:33

November 27 2017

palina
21:01
20:57
palina
20:55
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viasunnyvalley sunnyvalley
palina
20:48

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask vianever-say-never never-say-never

November 15 2017

palina
23:02
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viacomiendolirica comiendolirica
palina
23:01
Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasupposedtobe supposedtobe

November 11 2017

palina
22:26
palina
22:24
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaconvoitise convoitise
palina
22:14
6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie viagotarina gotarina

November 05 2017

palina
11:08
Reposted fromFlau Flau viaakysz akysz
palina
11:02
palina
11:02
palina
10:59
5219 e8cc 500
Michael Kenna - Forest Edge, Hokuto, Hokkaido, Japan 2004
Reposted fromvolldost volldost viasankastycznie sankastycznie

November 02 2017

08:20
3786 401f 500

hippiecharm:

hippie-district-emr:

Good Night ✌🕉☮🌼🌲

October 25 2017

palina
21:23
8001 a17b
Reposted frommisza misza viastellina43 stellina43

October 24 2017

palina
09:59
9608 7fd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaatranta atranta
palina
09:57
8847 acbc 500
Reposted fromoll oll viaatranta atranta
09:54
6695 f8b9

✨🥀

Reposted fromKiro Kiro viathedayaftertomorrow thedayaftertomorrow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl