Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2018

palina
17:20
palina
17:19
8747 78d8 500

October 09 2018

palina
21:23
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakiks kiks
palina
21:19
palina
21:17
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viablu blu

June 22 2018

palina
19:07

April 14 2018

palina
21:01
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
palina
20:59
5446 7f28 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCarridwen Carridwen

March 19 2018

22:38
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viaczoo czoo
palina
22:37
palina
22:37
6385 b000
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaambermoon ambermoon
palina
22:37
Reposted fromambermoon ambermoon
palina
22:35
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
palina
22:34
palina
22:33
palina
22:33
palina
22:32
palina
22:32
palina
22:31
3540 3a84 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajesuismadeleine jesuismadeleine

March 13 2018

palina
22:11
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazembata zembata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl