Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

palina
17:35
palina
17:33
9415 7175 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaturquoise turquoise

August 09 2017

palina
22:19
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viatwiggylaw twiggylaw
palina
22:19
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwiggylaw twiggylaw
palina
22:12
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaBloodEve BloodEve
22:09
8747 432a 500
Reposted frompureocean pureocean viatwiggylaw twiggylaw

August 02 2017

palina
21:23
0713 2d85
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
palina
21:22
8493 86d7 500
Reposted fromslodziak slodziak viacalvados calvados

July 27 2017

palina
00:14
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viasomebodytolove somebodytolove
palina
00:13
NIGDY to bardzo długo.
— Cormac McCarthy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
palina
00:13
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
palina
00:11
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viapikkumyy pikkumyy
palina
00:11
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viapikkumyy pikkumyy
palina
00:09
Rany, 
które się nie goją, 
można opłakiwać tylko w samotności.
— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromhisteryczna histeryczna viapikkumyy pikkumyy
palina
00:06
1685 9b5a 500
Reposted frommontak montak viagotarina gotarina
palina
00:06
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viagotarina gotarina
palina
00:05
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaananana ananana
palina
00:04
Jak się rozstawaliśmy natychmiast brakowało tchu. Rozumiesz, jak jego nie było przy mnie (...) był gdzieś daleko, to mnie wszystko bolało. Dusiłam się i wszystko mnie bolało. Po tym duszeniu, kiedyś na początku (...) poznałam, że go kocham.
— Jerzy Pilch "Miasto utrapienia"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaananana ananana

July 24 2017

palina
21:30
7492 194a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viametafnord metafnord
palina
21:27
9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl