Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

palina
14:20
palina
14:20
Reposted frombluuu bluuu viapanato panato
14:18
7317 419c 500
Reposted fromdivi divi
14:18
0056 bb65
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viazvr zvr
13:24
4718 7a8b
Reposted fromwat-a-tease wat-a-tease viastrzepy strzepy
13:23
palina
13:23
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
palina
13:23
palina
13:23
8066 1335

September 16 2017

palina
23:15
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianesrait nesrait
23:13

September 14 2017

palina
19:59
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaBrainy Brainy
19:58
3831 4ffa
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaBrainy Brainy
19:53
palina
19:51

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viasomebodytolove somebodytolove
19:51
8278 d8a3 500
Reposted fromturquoise turquoise viamruczenie mruczenie
19:48
4761 6560 500
Reposted fromdivi divi viabaskua baskua
palina
16:52
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaworthit worthit
palina
16:52
Teraz już wiedziałam, że im większą miłością kobieta darzy mężczyznę, tym wyższą cenę przychodzi jej za to zapłacić.
— Laila Shukri – "Byłam służącą w arabskich pałacach"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 13 2017

palina
21:56
0417 62dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl